bli ViteMeir-partnar 

 
 
 

Vil du bli ViteMeir-partnar?
Saman om eit berekraftig næringsliv i regionen.

 

Vi har knytta til oss samarbeidspartnarar som alle er opptekne av at regionen i framtida skal vere konkurransedyktige på moderne teknologi og som trur på visjonen om at berekraft bør vere heilt sentralt for næringslivet i regionen. Desse ViteMeir-partnarane er med pr. jan 2019

Hydro Aluminium

Høgskulen på Vestlandet

Vestlandsforsking

Innovasjon Norge

Lerum

Difi

Holen Installasjon

Jatak

Toyota Sogn

Quality Sogndal Hotel

Nordbohus Sogn

Sognenett

Daco Mekaniske

Vesterland Feriepark