dokument

 

Årsmelding og årsrekneskap

Årsmelding 2018

Årsrekneskap 2018

Ideskisse (konsept-val)

24. mai 2017 godkjente referansegruppa ideskisse for senteret.

Forprosjektplanen

Forprosjektplan danna grunnlag for søknaden til Innovasjon Noreg og Sogn Næring. Den vart og nytta i arbeidet med å få dei ulike samarbeidspartnarane til å peike ut representantar til referanse– og styringsgruppe.

Presentasjonar frå oppstartsmøte 23. januar

Tor Arne Ness – «Kaupanger Næringsforening sitt initiativ»

Svein Anders Dahl – «Vitensenter – kva er det?»

Jan Tore Rosenlund – «Den aktuelle tomta og tankar rundt sambruk med Sogndal vidaregåande skule«