media

 

Sogn Avis - 25. juni 2019 - Viten-app aktiviserer tilreisande
Sogn Avis - 19. juni 2019 - Trekkjer motsegna
Sogn Avis - 18. mai 2019 - Håpar Vitensenteret gjev ringverknader
Sogn Avis - 16. mai 2019 - Motsegn kan bremsa opp Vitensenteret
Sogn Avis - 29. april 2019 - Vitensenter som læringsarena
Sogn Avis - 14. mars 2019 - Vitensenter tek form
Sogn Avis - 25. oktober 2018 - Vitensenteret har fått Hydro med på laget i fleire år framover
Sogn Avis - 3. oktober 2018 - Gjev to millionar til vitensenteret
Sogn Avis – 19. desember 2017 – Overvelda av støtta til vitensenteret
Porten – 5. august 2017 – Vitensenteret: Isaksen går langt i å ymte om auka pott
Porten – 16. mai 2017 – Stor framdrift i planane for Vitensenter
Porten – 23. januar 2017 – Her har dei fyrste møte om Vitensentereet
Sogn Avis – 17. januar 2017 – Signalbygg på 3.000 m2
Porten – 17. desember 2016 – Jobbar med å få Vitensenter på Kaupanger