Avspark for Vitensenteret i Sogn og Fjordane

Eit vellukka «AVSPARK» for Vitensenteret i Sogn og Fjordane fann stad på Campus 2. oktober 2018 med 60 deltakarar frå både skuleeigarar, skular og næringsliv.

Eit senter som skal motivere og inspirere, og vere ein del av skulane si realfag- og teknologisatsing. Eit fyrtårnprosjekt i fylket, som også treff fritidsbesøkande og reiseliv. Dagen vart toppa med ei gåve på 2 millionar frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane. Me er utruleg takksame for at Sparebanken Sogn og Fjordane viser veg for dette spennande prosjektet. Eit viktig bidrag i jobben vidare med å realisere senteret.

Gasta Design