Vil du vite
meir
om …

… berekraft, energi, klima, teknologi, naturvitskap?

ViteMeir -Vitensenteret i Sogn og Fjordane - under planlegging

vitebanner4.jpg

bli Vitemeir- partnar?

Verksemda er skipa for å planlegge, etablere og drive eit vitensenter på Kaupanger i Sogndal kommune i Sogn og Fjordane.

 
 
 

berekraft

Berekraftig utvikling handlar om å tilfredstille menneskeleg behov og skape rettferd utan at dette går på kostnad av miljøet si toleevne. Ein kan oppnå berekraftig utvikling gjennom å forbetre prosessar og teknologi, endre samfunnet eller unngå unødvendig ressursbruk. 

Teknologi og naturvitskap er sentralt for å skape berekraftig utvikling i næringsliv og samfunnet elles, til dømes gjennom å skape miljøvennlege løysingar.

ViteMeir ønskjer å bidra til å stimulere til gode idear for framtidas samfunn og vil difor ha berekraftig utvikling som ein overordna profil.

Les meir >

 
bakgrunn_work1.jpg